• Home
  • >
  • Certificering brandmeldinstallatie

Certificering Brandmeldinstallatie

Indien een brand meld- en/of ontruimingsinstallatie voldoet aan de gestelde eisen, kan er worden overgegaan tot het certificeren van de brandmeldinstallatie. Het is van belang dat alle voorgaande stappen in chronologische volgorde zijn afgerond met een goed resultaat omdat in bijna alle gevallen een brandmeldinstallatie wordt gecertificeerd. Na het rapport van oplevering is het aan het NCP om toestemming te geven voor een certificaat of een extra inspectie. Indien er toestemming wordt gegeven door het NCP, kunnen we overgaan tot het verstrekken van het certificaat.

Een certificaat is doorgaans één jaar geldig voor een installatie met doormelding naar een meldkamer. Een 3 jaar geldend certificaat is van toepassing indien de installatie geen doormelding heeft. Na deze termijn dient het certificaat weer verlengd te worden. Ook hiervoor kun je terecht bij TOP Security. Als de regelgeving of de indeling van het gebouw veranderd, kan het zijn dat de installatie aangepast dient te worden om een verlenging van het certificaat te kunnen krijgen.