• Start
  • >
  • Ontwerp brandmeldinstallatie

Ontwerp brandmeldinstallatie

Een projectie van het object bevat onder andere een nauwkeurige tekening waarop alle componenten worden vermeld die dienen te worden toegepast op basis van volledige-, gedeeltelijke- of object bewaking. Het ontwerp van een brandmeldinstallatie is een serieuze zaak waarbij de juiste componenten dienen te worden toegepast op de juiste locaties. Door een juiste keuze van componenten te maken, verkleint de kans op ongewenste brandmeldingen en storingen. Een tekort aan componenten kan tot een ondermijning van de veiligheid leiden waardoor een installatie niet kan worden gecertificeerd. Daarnaast dient er rekening mee te worden gehouden wat de belangen zijn van de uiteindelijke gebruiker en de bijbehorende interne organisatie.