Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) komt voort uit de regeling brandmeldinstallaties en vormt een belangrijk document om tot een juist ontwerp van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie te komen. In het PvE worden de wensen van eisende partijen (brandweer, verzekering of gebruiker van een gebouw) vastgelegd. Naar aanleiding van dit document, kan een projectie worden gemaakt die voor iedere eisende partij voldoet. Het opstellen van een PvE kan aan de hand van de inspectie frequentie plaatsvinden, hier zijn 3 gradaties voor: hoog, midden en laag.

Neem gerust contact met ons op voor een PvE, we helpen je hier graag mee.